Darmowa dostawa od 50,00 zł

Zakupy w Militaria Lodz.pl - krok po kroku

Poniżej znajdziesz szczegółowe informację w jaki sposób:
•    Utworzyć konto w sklepie internetowym
•    Złożyć zamówienie w sklepie internetowym
•    Zapisać się na Newsletter

Regulamin sklepu dostępny jest tutaj http://militarialodz.pl/terms.php
Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w powyższym regulaminie Sklepu Internetowego.

1.    UTWORZENIE KONTA

1.1.    W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym należy na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://militarialodz.pl/client-new.php?register wypełnić Formularz Rejestracji podając następujące dane: login; imię i nazwisko; adres (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość; województwo; kraj), numer telefonu kontaktowego; adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient niebędący jednocześnie konsumentem obowiązany jest podać także nazwę firmy oraz NIP.

1.2.    Następnie należy potwierdzić akceptację Regulaminu Sklepu Internetowego i kliknąć pole „Zarejestruj konto” i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.

2.    ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

2.1.    Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie Produktu widocznego na stronie Sklepu Internetowego. Do wyszukania danego Produktu Klient ma możliwość skorzystania także z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.2.    Klient zostaje następnie przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się opis wybranego Produktu, jego cena oraz informacja o dostępności. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie Zamówienia powinien kliknąć pole „Do koszyka”.

2.3.    W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.3.1.    Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Produktów.

2.3.2.    Klient ma możliwość modyfikacji składanego Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) albo dodania innych Produktów (pole: „Kontynuuj zakupy”).
2.3.3.    Klient ma możliwość wpisania kodu kuponu rabatowego.

2.4.    Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie” i Klient niezalogowany na Konto zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego podzielonej na dwie sekcje – dla Klientów posiadających Konto; dla takich, którzy go nie posiadają i chcą je utworzyć przy okazji składania Zamówienia.

2.4.1.    Klient, który posiada Konto podaje swój adres poczty elektronicznej  i hasło do Konta oraz klika pole „Zaloguj się”.

2.4.2.    Klient, który nie posiada Konta i chce je utworzyć przy okazji składania Zamówienia klika pole „Załóż nowe konto”, a następnie postępuje zgodnie z procedurą tworzenia Konta. Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko; adres (miasto; kod pocztowy; ulica; numer domu/lokalu; numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej (wymagane dane oznaczona się znakiem „*”). W wypadku Usługobiorców niebędących jednocześnie konsumentami niezbędne jest podanie dodatkowo nazwy firmy oraz NIP. Następnie potwierdza akceptację Regulaminu oraz klika pole „Przejdź dalej”.

2.5.    Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której:

2.5.1.    Klient wybiera sposób dostawy oraz płatności i jest jednocześnie informowany o ich koszcie.

2.6.    Następnie należy kliknąć pole „Przejdź dalej” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której Klient wybiera dokument sprzedaży, ma możliwość dodania ewentualnych uwag do Zamówienia oraz gdzie znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia, tj.

2.6.1.    Określenie przedmiotu Zamówienia.

2.6.2.    Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

2.6.3.    Wybrany sposób dostawy oraz płatności.

2.6.4.    Dane Klienta oraz adres dostawy.

2.7.    Następnie należy kliknąć pole „Złóż zamówienie” i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu Internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jego otrzymanie.

3.    NEWSLETTER

3.1.    W celu zawarcia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter należy w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego wyrazić chęć otrzymywania Newslettera poprzez podanie adresu poczty elektronicznej, na który Newsletter ma być przesyłany oraz kliknięcie pola „Zarejestruj się”, po czym na podany adres poczty elektronicznej zostaje przesłany link potwierdzający chęć zapisania się na Newsletter – należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

3.2.    Zapisanie się na Newsletter jest możliwe także poprzez odhaczenie stosownego check-boxa podczas tworzenia Konta – w momencie utworzenia Konta Usługobiorca otrzyma na podany adres poczty elektronicznej zostaje przesłany link potwierdzający chęć zapisania się na Newsletter – należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter.

3.3.    Usługobiorca może się wypisać z Newslettera z poziomu Konta korzystając z odpowiednich jego opcji lub klikając w link znajdujący się w stopce otrzymanej wiadomości Newslettera. Niezależnie od tych sposobów Usługobiorca może zaprzestać otrzymywania Newslettera zgodnie z procedurą rozwiązywania umów o świadczenie Usług Elektronicznych przewidzianą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

4.    INFORMACJE DODATKOWE

4.1.    Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

4.1.1.    W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” w pkt. 2.7. Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez kliknięcie pola „Zmień” i zmianie danej pozycji w podsumowaniu składanego Zamówienia.

4.1.2.    Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, ale przed momentem przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Klient może również dokonać tego poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres sklep@militarialodz.pl.

4.1.3.    Usługobiorca ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji w ramach Konta.

4.2.    Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

4.2.1.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.

4.2.2.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje na dwa sposoby:

4.2.2.1.    przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.

4.2.2.2.    przez przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

4.2.3.    Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

pixelpixelpixelpixel