Darmowa dostawa od 50,00 zł

Regulamin Programu Lojalnościowego

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady uczestnictwa oraz funkcjonowania Programu Lojalnościowego ("Program") prowadzonego przez MILITARIA LODZ.PL Marek Dziamarski, z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Zgierskiej 69, zwanej dalej "Organizatorem".
 2. Celem Programu jest nagradzanie klientów sklepu internetowego www.militarialodz.pl za ich lojalność poprzez przyznawanie punktów lojalnościowych ("Punkty") za dokonane zakupy oraz za inne aktywności wskazane w §5 Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i dostępne wyłącznie dla klientów sklepu internetowego www.militarialodz.pl, którzy dokonują zakupów po zalogowaniu się do swojego konta w sklepie internetowym Organizatora.

§2 Zasady przyznawania punktów lojalnościowych

 1. Punkty lojalnościowe mogą być zdobywane wyłącznie za zakupy dokonane po zalogowaniu się przez Uczestnika do swojego konta w sklepie internetowym Organizatora.
 2. Organizator przyznaje Punkty za zakupy zrealizowane przez Uczestnika poprzez sklep internetowy Organizatora, zgodnie z przelicznikiem ustalonym przez Organizatora.
 3. Punkty lojalnościowe przyznawane są przez Organizatora w terminie do 30 dni od daty dokonanego zakupu.
 4. Zwrot zakupionego produktu przez Uczestnika skutkuje usunięciem przyznanych za ten zakup punktów lojalnościowych z konta Uczestnika.

§3 Dodatkowe sposoby zdobywania punktów lojalnościowych

 1. Uczestnik otrzymuje Punkty za różne aktywności wskazane przez Organizatora, takie jak:
 • Przystąpienie do Programu: 100 punktów
 • Każda wydana złotówka: 1 punkt
 • Zapisanie się do newslettera: 50 punktów
 • Wypełnienie ankiety preferencji: 20 punktów
 • Urodziny Uczestnika: 100 punktów
 • Inne akcje marketingowe: zgodnie z informacją publikowaną przez Organizatora

§4 Progi rabatowe

 1. Program przewiduje 5 progów rabatowych, w których Uczestnik może wymienić zdobyte Punkty na kody rabatowe:
 • Próg 1: 0-799 punktów
 • Próg 2: 800-1299 punktów
 • Próg 3: 1300-1899 punktów
 • Próg 4: 1900-2499 punktów
 • Próg 5: 2499 punktów i więcej

§5 Korzystanie z kodów rabatowych

 1. Klienci, którzy osiągnęli odpowiedni próg rabatowy, mogą wymienić Punkty na kody rabatowe. Rabat obowiązuje według zasad określonych w Regulaminie.

§6 Ważność i zerowanie punktów lojalnościowych

 1. Punkty lojalnościowe posiadają ważność przez 12 miesięcy od ich przyznania. Po upływie tego okresu, Punkty zostają wyzerowane i naliczane od nowa. Zerowanie Punkty lojalnościowych następuje co 12 miesięcy.

§7 Zakończenie uczestnictwa w Programie

 1. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu z wcześniejszym powiadomieniem Uczestników.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 06.08.2023 i może ulec zmianie zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Rozwiązanie umowy uczestnictwa w Programie może nastąpić zgodnie z §7 Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Programie będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
pixelpixelpixelpixel